Savcılığa gitmeden bir dilekçe taslağı oluşturun. Aşağıda paylaşılan dilekçeyi kendinize göre düzenleyin.

Delil Niteliği taşıyan ekran görüntülerinin çıktısını alın.Banka dekontlarınızın çıktısını alın. Bunları numaralandırarak ekte sunun.

Savcılığa geldiğiniz zaman.. 

Eğer ayrıntılı olarak dilekçenizi yazmışsanız ek olarak bir ifade istemeyecektir.

Savcılıktaki tüm işlemler ücretsiz..

http://dosya.co/47r64rt1o4th/DİLEKÇE_Son.docx.html

 

İlamsız icra takip nasıl başlatılır?

İlamsız takip Örnek 1 No’lu takip talebinin icra dairesine ibrazı ile başlamaktadır.

Örnek 1 indirip Takip Talebi’ni doldurunuz.

2 – Takip talebini alan icra müdürlüğü takip talebine uygun ödeme emri düzenler ve bunu borçluya gönderir. Ancak uygulamada alacaklı veya vekili takip talebinin yanında ödeme emrini düzenleyerek icra müdürlüğüne ibraz etmekte, icra müdürlüğü takip talebine uygun olduğunu kontrol ettiği

Örnek 7 nolu Ödeme emrini indirip doldurunuz borçluya göndermektedir.

Ödeme Emri

3 – Ödeme emri ilk icra takip işlemidir. İcra müdürlüğü takip talebinden itibaren en geç 3 gün içerisinde ödeme emri düzenleyerek borçluya gönderir.

4 – Ödeme emri; (İİK m. 60)

Takip talebinde yer alması gereken kayıtlar,

Borcun ve masrafların 7 gün içinde ödenmesi,

Takip dayanağı bir belge bulunmakta ise bu imza kendisine ait değilse 7 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmesi,

Aksi halde imzayı kendisinin atmış olduğunun kabul edileceği,İmzaya itiraz ederse, icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması gerektiği, bulunmaması halinde itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verileceği,

Borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkında itirazı varsa 7 gün içinde bildirmesi,

Senede veya borca itirazını bildirmemesi halinde 7 günlük süre içinde İİK m. 74 uygun mal beyanında bulunması, aksi halde hapisle tazyik edileceği; mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı,

Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği,

ihtarlarını içerir. (Yukarıdaki örnek tüm bu hususları kapsamaktadır. )

5 – Ödeme emri ve takibe ilişkin belgelerin borçluya gönderilen tebligata eklenmesi zorunludur. Aksi halde borçlunun süresi içinde ileri süreceği şikayet üzerine ödeme emri iptal edilir.

6 – Ödeme emrinin tebliği ile hüküm ve sonuçlar doğar. Ödeme emrini alan borçlu, ödeme emrine itiraz edebilir veya isteyerek/istemeyerek itiraz süresini geçirebilir ve itiraz etmez.

  • İcra için adliyeye vardığınızda bir dosya alacaksınız nüfus cüzdanı fotokopiniz olması gerek. 2 şer adet.

http://dosya.co/eua4llcp2chp/ilamsız_icra.zip.html

İlk Olarakta Bimer ve Cimer başvurularınızı yapmayı da unutmayın.

SCAM SİTELER

*Eğer isterseniz Uygun Fiyatlara tarafınız için nitelikli avukatlarımız desteğiyle dilekçe yazılır.